Akcija

Akcija

BUDDEX spaljivač rogova puni se na struju i posjeduje jedinstveni prsten za kauterizaciju (spaljivanje) koji pouzdano spriječava rast roga bez pretjeranog stresa za životinju.
Dip posuda ima rezervoar kapaciteta 300 ml, a kapacitet nastavka za umakanje sisa je 30ml.
Metalna kutija za smještaj električnog pastira, optimalna za primjenu kod solarnog napajanja.

STOČNA HRANA I DODACI