Odredbe i uvjeti korištenja

Opći uvjeti poslovanja

Nositelj svih prava na internet stranici www.pro-farma.hr je trgovačko društvo Pro-farma d.o.o. Pro-farma d.o.o. putem stranice www,pro-farma.hr nudi uslugu prodaje svog asortimana. Korištenjem usluge na stranicama www.pro-farma.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima poslovanja i prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti poslovanja i prodaje primjenjuju se na prava i obveze koja proizilaze iz kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine www.pro-farma.hr, ta prava i obveze smatraju se sastavnim dijelom Ugovora o prodaji na daljinu između kupca kao krajnjeg potrošača i web trgovine www.pro-farma.hr.

Pružatelj usluge internet prodaje putem web trgovine www.pro-farma.hr je Pro-farma d.o.o., Dotrščinska 18, 10000 Zagreb, OIB: 43815034587.

Upućujemo korisnike da se prije kupnje na web trgovini www.pro-farma.hr upoznaju sa ovim Uvjetima poslovanja i prodaje. Pro-farma d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta, a o svakoj promjeni ovih Uvjeta, kupci će biti informirani na stranicama web trgovine www.pro-farma.hr, te Pro-farma d.o.o. neće biti odgovorana ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene Uvjeta poslovanja i prodaje stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranicama web trgovine www.pro-farma.hr.

Pro-farma d.o.o. zadržava pravo promjene, ograničavanja ili prestanka rada web trgovine www.pro-farma.hr u bilo kojem trenutku bez obaveze prethodne najave, uključujući i djelomično ili potpuno ograničavanje pristupa i pružanja usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta poslovanja i prodaje, te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga web trgovine www.pro-farma.hr dopušteno je isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web trgovine www.pro-farma.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dopuštena, te su roditelji i/ili skrbnici obavezni voditi računa o tome, u protivnom preuzimaju sva prava, obveze i posljedice takvog korištenja, a Pro-farma d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i Pro-farma d.o.o. ni na koji način ne odgovara za posljedice njihovog korištenja.

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu

Uvjeti prodaje

UVJETI KORIŠTENJA

Ovim se Općim uvjetima korištenja uređuje korištenje web stranice www.pro-farma.hr od strane korisnika te korištenje usluge webshop-a.
Pro-farma d.o.o. je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima web stranice www.pro-farma.hr. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog odobrenja Pro-farma d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Pro-farma d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pro-farma d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Pro-farma d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Pro-farma d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom. Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

UVJETI PRODAJE

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije robe ponuđene na web stranicama www.pro-farma.hr. Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih na web stranicama www.pro-farma.hr je Pro-farma d.o.o, a Kupac robe je posjetitelj web stranica www.pro-farma.hr koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Kupac mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Prihvaćanjem uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda od Prodavatelja, tj. za kupnju putem elektroničkog prodajnog mjesta – webshopa.

PROIZVODI ILI USLUGE

Pro-farma d.o.o. će nastojati osigurati maksimalnu točnosti informacija i podataka sadržanih na ovoj web stranici. Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pro-farma d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Pro-farma d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.

CIJENE

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost. Prodavatelj može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Istaknute cijene vrijede za sve načine plaćanja. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

NARUČIVANJE

Naručivati i kupovati možete kao Gost ili kao Registrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Roba se naručuje elektronskim obrascem putem stranice www.pro-farma.hr. Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.  Kupac proizvoda će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.

Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja i izražene su sa već uračunatim PDV-om.

Izaberite željeni artikl. Za više informacija o izabranom artiklu, kliknite na njegovu sliku ili na tekst nakon čega ćete biti preusmjereni na stranicu s više informacija o proizvodu.  Klikom na ikonu “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu nakon čega ga možete kupiti izborom na „Završi kupnju“. Ili možete odabrati opciju „Nastavite kupnju” te odabrati slijedeći artikl iz ponude i spremiti ga ponovo u košaricu. U košarici imate pregled svih artikala koje ste dotad odabrali, cijenu i količinu. Nakon što ste dovršili izbor željenih artikala te se odlučili na kupovinu, u donjem dijelu ekrana pritisnite na „ Završi kupnju “. Pristupate u obračun narudžbe gdje ste dužni upisati osobne podatke te adresu na koju želite da Vam dostavimo kupljenu robu. Ukoliko Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje u trenutku isporuke ima na zalihama, a o roku i/ili nemogućnosti isporuke ostatka će kontaktirati Kupca telefonski ili pismenim putem na e-mail adresu. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Odluči li se Kupac na otkazivanje preostalog djela narudžbe, a već je izvršio uplatu, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 7 radnih dana od zaprimanja odluke o otkazivanju i to uplatom na račun Kupca.

Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada Kupac elektroničkim putem završi narudžbu i na ekranu mu se ispiše broj narudžbe kao i obavijest o uspješno zaprimljenoj narudžbi. Obavijest o potvrdi narudžbe primit ćete na e-mail adresu unesenu u elektronski obrazac.

Ukoliko ne dobijete obavijest o potvrdi narudžbe, sugerira se provjeriti:

 • Je li poruka završila u Vašem Junk/Spam folderu
 • Je li Vaš mailbox pun
 • Je li se artikli nalaze u košarici nakon prijave na našu stranicu te ako nisu u tom slučaju molim ponovite proces naručivanja

Ili molimo Vas da nazovete na info telefon 091/3040-530 (pon-pet 9.30-15.30) ili pošaljite email na info@pro-farma.hr

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK), s PDV-om.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pro-farma d.o.o. ne može garantirati da će proizvodi i usluge na www.pro-farma.hr odgovarati Vašim potrebama. U slučaju da niste zadovoljni isporučenim proizvodom, imate ga pravo vratiti u roku 14 dana i mi Vam vraćamo novac!

Sukladno Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu  i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/2014), Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to.

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora Kupac može preuzeti na ovom linku:
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe (GLS ili Overseas Express).

Troškovi povrata robe

Troškove povrata robe snosimo sami.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Temeljem članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora () ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

ON LINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora obavještavamo Vas da možete koristiti mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih  sporova koja djeluju u Republici Hrvatskoj (Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori).

REKLAMACIJA ROBE

Prijavu reklamacije Prodavatelju (Pro-farma d.o.o.) možete uputiti putem e-maila na: info@pro-farma.hr ili pismeno na adresu: Pro-farma d.o.o. Dotrščinska 18, 10000 Zagreb.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju Kupac nije dužan preuzeti pošiljku.

U slučaju da su nedostatci posljedica nestručne montaže, dostave, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Trgovac ne snosi odgovornost.

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zašiti potrošača i Zakonu o obaveznim odnosima.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem i korištenjem stranica www.pro-farma.hr prihvaćate komunikaciju elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku. Ukoliko posjetitelj ili korisnik nema e-mail adresu ili unese netočnu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-mail, prodavatelj nije dužan na drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, dostavu, plaćanje, povrat sredstava, reklamaciju i slično. Odabirom opcije Prijava na Newsletter dajete nam Vašu suglasnost da Vas elektronskim putem uključimo u naše marketinške i ostale aktivnosti.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Informacije na ovoj web stranici su dane u najboljoj namjeri u informativne svrhe te u potpunosti na Vaše razmatranje i uviđaj. One ne predstavljaju liječničke ili medicinske savjete te se ne smiju koristiti za dijagnozu ili terapiju vaših problema. Publikacije i sadržaj koji se nalazi na stranicama www.pro-farma.hr ili bilo koji njihov dio ne može se smatrati dovoljnim temeljem za donošenje medicinskih, osobnih, financijskih ili poslovnih odluka. Prije korištenja dodataka prehrani potražite savjet liječnika o upotrebi pojedinog proizvoda. Dodaci prehrani ne mogu zamijeniti liječnički postupak ili liječenje. U slučaju neshvaćanja, pogrešnog razumijevanja ili zlouporabe danih informacija, web stranica www.pro-farma.hrnije odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, uključujući i eventualno narušavanje zdravlja. U slučaju problema, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Pro-farma d.o.o. ne može garantirati da će usluge na www.pro-farma.hr odgovarati Vašim potrebama. Pro-farma d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite putem navedenih kontakata kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

IZMJENE

Pro-farma d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.pro-farma.hr. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite nam se sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge ove stranice.

ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prodaje Kupac pristaje na odredbe istih te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete.
Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu ili putem mehanizama izvan sudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvan sudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih  sporova koja djeluju u Republici Hrvatskoj (Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori).

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:

Pro-farma d.o.o.
Dotrščinska 18, 10000 Zagreb
OIB: 43815034587
MBS: 080858315
EUID: HRSR.080858315
E-mail: info@pro-farma.hr
Tel: 091/3040-530

 

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci biti će naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim stranicama unutar web trgovine www.pro-farma.hr. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: shop@pro-farma.hr  kako bi služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas kontaktirajte na broj ________ i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Načini plaćanja

Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

 • Amex logo

Izjava o privatnosti

Pro-farma d.o.o. obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, i to tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o svojim kupcima/korisnicima, a koji su nužni za ispunjenje naših obveza.

Pro-farma d.o.o. će informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka i redovito davati kupcima mogućnost izbora o korištenju njihovih podataka, uključujući i mogućnost da odluče žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima Pro-farma d.o.o. i poslovnim partnerima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Pro-farma d.o.o., kao i poslovni partneri, odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Dostava i uvjeti dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

Trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 31,00 kn za pošijke do 5 kg težine, za pošiljke iznad 5 kg težine trošak dostave obračunava se po težini, i vidljiv je na svakoj narudžbi sačinjenoj na internet trgovini pro-farma.hr.
Kod plaćanja prilikom isporuke (pouzećem), obračunava se dodatnih 5,00 kn na cijenu dostave.

Za narudžbe čija vrijednost prelazi 1.000,00 kn, a težine su do 10 kg, dostava na području Hrvatske, se ne naplaćuje.

Rok isporuke naručenih proizvoda na području Hrvatske, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev otoka te proizvoda s posebnom napomenom.

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana.

O roku isporuke za proizvode kod kojih je navedeno da nisu raspoloživi u trenutku narudžbe, kupac će biti informiran kod svake narudžbe posebno.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupac će biti odmah obaviješten.

Reklamacije, prigovori i uvjeti povrata

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti web trgovini www.pro-farma.hr, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda, te svi ostali prigovori, moraju se iznijeti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

na broj telefona: _____________,

na e-mail adresu: shop@pro-farma.hr,

na adresu: Pro-farma d.o.o., Dotrščinska 18, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije kupcu se omogućuje raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U oba navedena slučaja, kupac je dužan izvršiti povrat proizvoda na način da proizvod mora biti neoštećen, nekorišten i u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži, uz predočenje originalnog računa. U slučaju da povrat proizvoda nije izvršen na navedeni način reklamacija se neće uvažiti. Proizvod se može vratiti poštom ili osobno radnim danom (ponedjeljak - petak) od 9,30 do 15,30 sati na adresu: Pro-farma d.o.o., Dotrščinska 18, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Pro-farma d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Pro-farma d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Izjava o konverziji

Za kupnje na stranicama www.pro-farma.hr sva plaćanja biti će realizirana u hrvatskim kunama. Iznos za koji ćemo tereti Vašu kreditnu karticu izračunava se kroz konverziju cijene iz eura u kune prema trenutnom deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

Na računu koji ćete dobiti od Vaše kartične kuće isti iznos biti će pretvaren u lokalnu valutu prema tečaju kartične kuće. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost pojave razlike u cijenama u odnosu na cijene navedene na našim web stranicama.