Uvjeti prodaje

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Pro-farma d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Pro-farma d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine www.pro-farma.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te interneta.

Po zaključivanju Ugovora prilikom prve isporuke proizvoda ili kod početka pružanja usluge korisniku se dostavlja pisana obavijest o uvjetima podaje.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Pro-farma d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik web trgovine www.pro-farma.hr
- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik web trgovine www.pro-farma.hr

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko se korisnik želi registrirati putem Facebook računa, te želi komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, web trgovine www.pro-farma.hr  će koristiti njegovo puno ime tj. njegov Facebook račun

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Pro-farma d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Pro-farma d.o.o. i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora

g) Po zaključivanju Ugovora korisniku se dostavlja pisana obavijest u elektroničkom obliku o uvjetima korištenja usluge, te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja pisane obavijesti u potpunosti upoznat s odredbama ovih Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.

Kupac koji je zaključio Ugovor ima pravo isti jednostrano raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 7 (sedam) radnih dana od isporuke proizvoda, uz predočenje originalnog računa i jamstvenog lista, u skladu s niže navedenim uvjetima.

Kupac je u slučaju raskida dužan izvršiti povrat poizvoda o svom trošku s time da proizvod mora biti neoštećen, nekorišten i u nepromijenjenoj količini te u originalnoj neoštećenoj ambalaži, u protivnom kupac gubi pravo na raskid. Kupac proizvod može vratiti poštom ili osobno u web trgovine www.pro-farma.hr radnim danom (ponedjeljak - petak) od 9,30 do 15,30 sati na adresu: Pro-farma d.o.o.,Internet prodaja, Dotrščinska 18, 10000 Zagreb.

Raskid ugovora obavezno mora biti izjavljen u pisanoj formi uz navođenje računa i opis kupljenog proizvoda ili usluge te upućen poštom na adresu: Pro-farma d.o.o.,Internet prodaja, Dotrščinska 18, 10000 Zagreb, te se kao dan raskida smatra dan kada je Pro-farma d.o.o. zaprimio vraćeni proizvod. Uplaćeni novac biti će vraćen kupcu na račun u roku od 30 dana od trenutka raskida ugovora.

Kupce se moli da prije raskida Ugovora i povrata robe kontaktiraju na e-mail info@pro-farma.hr kako bi im bio objašnjen postupak povrata proizvoda. Ovi Uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača od dana kada su uručeni kupcu.