Opći uvjeti poslovanja

Nositelj svih prava na internet stranici www.pro-farma.hr je trgovačko društvo Pro-farma d.o.o. Pro-farma d.o.o. putem stranice www,pro-farma.hr nudi uslugu prodaje svog asortimana. Korištenjem usluge na stranicama www.pro-farma.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima poslovanja i prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti poslovanja i prodaje primjenjuju se na prava i obveze koja proizilaze iz kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine www.pro-farma.hr, ta prava i obveze smatraju se sastavnim dijelom Ugovora o prodaji na daljinu između kupca kao krajnjeg potrošača i web trgovine www.pro-farma.hr.

Pružatelj usluge internet prodaje putem web trgovine www.pro-farma.hr je Pro-farma d.o.o., Dotrščinska 18, 10000 Zagreb, OIB: 43815034587.

Upućujemo korisnike da se prije kupnje na web trgovini www.pro-farma.hr upoznaju sa ovim Uvjetima poslovanja i prodaje. Pro-farma d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta, a o svakoj promjeni ovih Uvjeta, kupci će biti informirani na stranicama web trgovine www.pro-farma.hr, te Pro-farma d.o.o. neće biti odgovorana ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene Uvjeta poslovanja i prodaje stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranicama web trgovine www.pro-farma.hr.

Pro-farma d.o.o. zadržava pravo promjene, ograničavanja ili prestanka rada web trgovine www.pro-farma.hr u bilo kojem trenutku bez obaveze prethodne najave, uključujući i djelomično ili potpuno ograničavanje pristupa i pružanja usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta poslovanja i prodaje, te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga web trgovine www.pro-farma.hr dopušteno je isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web trgovine www.pro-farma.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dopuštena, te su roditelji i/ili skrbnici obavezni voditi računa o tome, u protivnom preuzimaju sva prava, obveze i posljedice takvog korištenja, a Pro-farma d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i Pro-farma d.o.o. ni na koji način ne odgovara za posljedice njihovog korištenja.

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu